OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ezzy.info. Provozovatelem tohoto obchodu je Jan Šilhavý, Obchodní 1318/1, 252 19 Rudná, IČ 185 22 190 . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ezzy.info jsou závazné.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.ezzy.info kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Tento eshop není v režimu EET: od 1.3.2017 umožňujeme pouze platby na bankovní účet nebo na dobírku (s převodem na účet). Osobní předání zboží u vody je i nadále možné, ale nemůžeme přijímat hotovost, platba musí proběhnout bankovním převodem.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 2 pracovních dnů. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.
Zboží zasíláme Českou poštou nebo zásilkovou službou Toptrans. Při zasílání zboží v rámci ČR účtujeme poštovné. Při objednávce
v hodnotě nad 2.700,- Kč (vč. DPH) nebo ekvivalentu 100 € poštovné hradí dodavatel. Při objednávce v hodnotě pod 2.700,- Kč nebo 100 € je účtován poplatek v závislosti na zvolené přepravě, velikosti a hmotnosti zboží.
Cena přepravy uvedená při potvrzení objednávky je pouze orientační a může se lišit podle vzdálenosti k přepravě, hmotnosti a velikosti objednaného zboží. Dodavatel je povinen před odesláním zboží informovat kupujícího o přesné částce za dopravu a případném poplatku za dobírku.
Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní přepravní služby, případně se řeší individuální dohodou s kupujícím.
Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. neúčtujeme.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
 • Musí být nepoškozené a kompletní.
 • S originálním dokladem o koupi.
 • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího ihned po zjištění závady.

 • K reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché.
 • Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.
 • V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
 • V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

(dále jen prohlášení):
Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí provozovatel internetového obchodu www.ezzy.info, kterým je Jan Šilhavý, Obchodní 1318/1, 252 19 Rudná, IČ 185 22 190.
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.ezzy.info.

Prohlášení:

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:
plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím, nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.
Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravována žádná citlivá data.
Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.ezzy.info, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá telefonicky na čísle +420 603 922 444 nebo mailem na adrese: kuejchaj@volny.cz. Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které nám byly předány, např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým nám kupující dal svůj souhlas.
Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí data kupujících s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci objednávky kupujícího.