Nový světový rychlostní rekord

Letošní podzim byl velmi úrodný na světové rychlostní rekordy. V listopadu posunul francouzský surfař Antoine Albeau hranici rychlostních možností oplachtěného prkna na neuvěřitelnou hodnotu 52,05 uzlu (96,39 km/h). Více informací o jeho rekordní jízdě naleznete zde nebo zde.

Absolutní hodnotu rekordu (bez ohledu na typ plavidla) nově drží "vodní dragster" Vestas Sailrocket 2 hodnotou 65,45 uzlu (121,2 km/h !!!). Velmi zajímavou historickou tabulku vývoje světového rychlostního rekordu na 500 m trati naleznete zde.

Vrátíme-li se k (wind)surfu, prkno naskakuje do skluzu při rychlosti o něco nižší než 20 km/h. Antoine Albeau jel tedy 5x rychleji... Nejlepší čeští GPS "spídaři" dosahují rychlostí mezi 60 a 70 km/h, rekordem je hodnota 80,1 km/h z letošního října - podrobnosti o této rekordní jízdě najdete zde. V těchto případech se jedná o nejvyšší volně dosaženou okamžitou rychlost naměřenou GPS na rozdíl od oficiálně měřených hodnot, což jsou průměry na 500 m trati. Na mezinárodní stránky GPS spídařů a rychlosti, jakých dosahují, se můžete podívat zde.

Oficiálním držitelem českého rekordu na 500 m trati je Martin Sladký (sr.), rekord z r. 1990 má hodnotu 59,56 km/h a je uznávaný organizací WSSRC. V roce 1995 dosáhl Pavel Včíslo na stejné trati rychlosti 66,02 km/h, ale rekord nebyl WSSRC uznán, přestože je o něm zmínka v německém SURF magazínu 4/1996.